Ελληνικά

Griechisch (ellinika)

Οι ρίζες τής Ορθοδοξίας Δυτικού Τυπικού (Die Wurzeln des orthodoxen Westritus)

Ορθόδοξη Εκκλησία Δυτικού Τυπικού: μια „Ορθόδοξη Ουνία“; (Orthodoxer Westritus: ein orthodoxer Uniatismus? — Die im Titel aufgeworfene Frage wird im folgenden natürlich verneint; viele gute Links finden sich am Seitenende, z. B. zu westlichen Heiligen in der Orthodoxie)

Στα ίχνη του αρχαίου (ορθόδοξου) κέλτικου μοναχισμού (Über das ursprünglich orthodoxe keltische Mönchtum)